mandag 22. april 2013

Religion - regler, moral og etikk.

I vårt arbeid med RLEfaget har vi lært mye om religionene. Blant annet om historie, menneskesyn, gudesyn, døden, livsstadier, moral, regler, tekster, bøker og etikk.

I dette blogginnlegget vil jeg trekke frem to av disse ordene, nemlig:
ETIKK og MORAL.

En forklaring på moral kan være:
"Men hva er egentlig moral ? Selve ordet kommer fra det latinske adjektivet moralis, som betyr «det som har med oppførsel og skikk å gjøre». Begrepet moral bruker vi for å prøver å forklare hvilke atferdsvaner som er «den riktige», «den akseptable» og «den rette». Uten et moralsk grunnlag og visse begreper om hva som er riktig og galt kan ikke et samfunn eller en organisasjon bestå. (Hygen - "etikk" 1982)."

En forklaring på hva etikk kan være:
"Etikken er moralens teori. Ordet etikk kommer av det greske adjektivet ethikós, som svarer til det latinske moralis. På norsk brukes imidlertid begrepene moralsk og etisk ofte om hverandre. Usikkerheten i språkbruken viser seg når man for sikkerhets skyld sier «etisk og moralsk». Men ellers brukes ordet etikk mer i teoretisk, moral mer i praktisk retning (Hygen -82)."

Religionene:
I kristendommen er vel kanskje de mest kjente "reglene" de 10 bud. Husker du noen av de 10 bud? Videre er jo kristendommen slik vi kjenner den, bygd på Jesus og disiplenes budskap om nestekjærlighet, tilgivelse og omsorg.

I Islam er ettikken og moralen vrient å skille fra loven, Sharia. De er nemlig nært knyttet sammen i en religion med strengere krav til utøvelse og disiplin enn kristendommen.

I både hinduismen og buddhismen er det et ord som står sentralt i forhold til begrepene etikk og moral, nemlig karma. I disse religionene er stort sett alt knyttet opp mot handlinger, tanker og gjerninger som igjen fører til god eller dårlig karma.

Denne ukas tenkeoppgaver er:
Er det vikitg med moral og etikk? Hvorfor? Hva er god moral og etikk for deg? Hvem og hva er det som har gjort at DU har god moral og etikk? Tror/mener du det er noen forskjell på moral&etikk OG lover&regler? I så fall, hva?

tirsdag 16. april 2013

Ansvar

Tidligere på bloggen har vi hatt om både nettvett og digital mobbing. I begge disse innleggene var ordet ANSVAR viktig. Denne uken skal dere få lese et leserinnlegg skrevet i avisen Bergens tidende. Det er skrevet av en voksen person, men er fra denne personens tid på ungdomskolen. 

Et lite utdrag fra leserinnlegget:

"...- Jeg vil snakke med Arne, Per, Lise, Ingrid, Gunnar og Tone. Dere blir med meg inn på et grupperom nå.

De navngitte elevene kikker på hverandre, spørrende, reiser seg og går ut av klassen.

- Sett dere ned, sier klasseforstanderen kontant når han har lukket døren bak dem på grupperommet. Og hør nøye etter:


Trykk - HER - for å lese resten av artikkelen.

[fra Bergens tidende: http://old.bt.no/meninger/kommentar/eilertsen/Laerer-Bjoerndals-metode-1241576.html]


Når du har lest hele, vil jeg at du skal skrive litt hvilke tanker du gjorde deg når du leste leserinnlegget i kommentarfeltet. I tillegg skal du prøve å svare på:
- Hvem bør ta ansvar når noen mobbes? Hvem sitt ansvar er det at noen mobbes?
Kom gjerne med andre tanker også.

mandag 11. mars 2013

Digital mobbing

I det første innlegget vårt her på bloggen hadde vi om nettvett og det digitale samfunnet. Denne gangen skal vi se nærmere på det alvorlige temaet "digital mobbing".
 

Mobbing er desverre et stort problem i dagens samfunn, og med dagens utvikling blir digital mobbing mer og mer vanlig, og et større og større problem. I samfunnet, og da spesielt i media, blir det ofte diskutert hva som menes med uttrykket mobbing. Her kommer to forklaringer på ordet:





Hentet fra en bokmålsordbok:
Om det å mobbe sier bokmålsordboka: mobbe særlig om gjeng, flokk: bruke fysisk el. psykisk vold mot en enkelt; plage, erte, tyne
 
Den statlige etaten arbeidstilsynet forklarer det slik:
Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.
 
Med det digitale samfunnet kom en helt ny arena for mennesker å kommunisere med hverandre, og med det også et nytt problemområde i forhold til erting/plaging/mobbing. Gjennom mobiltelefon, datamaskiner og nettbrett kan man nå skrive stygge ting om, og henge ut andre, uten at man direkte ser den andre personen (offeret) sin reaksjon.
 
Visste du at digital mobbing er straffbart? - SE FILM HER -
 
Hvorfor er det aldersgrense på Facebook? - SE FILM HER -
 
 
Jeg anbefaler alle å ta en titt innom BRUK HUE.com, gjerne sammen med foreldrene deres!
 
Så denne uken skal dere tenke over og kommentere følgende:
- Hva er erting for deg? Hva er mobbing for deg? Hvor går grensa?
- Hva er verst? Erting? Plaging? Mobbing?
- Hva kan man gjøre for å unngå digital mobbing?
- Hva kan foreldre gjøre for at det skal bli mindre digital mobbing?
- Hvorfor bør/bør det ikke være aldersgrenser på sosiale nettsteder, chatte-programmer og dataspill?
 
Har du andre ting du tenker om temaet, må du GJERNE fortelle om det i kommentaren din også!
 
 

mandag 4. mars 2013

Religion

I timene våre på skolen har vi brukt masse tid på faget religion. Vi har hatt om Islam, Kristendom, Jødedom, Budhisme, Hinduisme og andre mindre eller større religioner.

I Islam har vi lært om Allah, koranen og profeten Muhammed. En religion med blant annet fokus på disiplin, gjerne gjennom de fem søylene: Faste, pilegrimsreise, almisse, bønn og trosbekjennelsen.

Tilgivelse, tro og kjærliget står sentralt i kristendommen, spesielt i det nye testamentet, mens i jødedommen møtte vi EN allvitende gud som skapte universet og fortsatt spiller en stor rolle i det.

Hva er egentlig religion? Hvis du trykker -HER- kan du se hva Wikipedia mener religion er, og - HER - kan du se hvordan Store Norske Leksikon forklarer ordet religion.

Det finnes mange mennesker med forskjellige syn på religion. Noen er religiøse og tilhører en tro og det den står for, andre tror ikke på noen bestemt gud eller religion mens noen har det vi kaller en "barnetro". Noen mener religion bare er tull, mens andre er veldig interessert i hva religion har betydd for menneskets historie.

Et stort problem er at folk ikke respekterer hverandre, og spesielt andres tro. Bør ikke alle mennesker få lov å tro på det de vil? Uten innblanding fra andre?

Hvis du trykker - HER - kan du se en liten filmsnutt om religions- og ytringsfrihet.




 


I kommentarfeltet vil jeg at dere skriver litt om hva du tenker religion er for deg, og om ytringsfrihet betyr at du kan si HVA du vil?
NB: Husk å tenke gjennom det du skriver, vis respekt, omsorg og ansvar og ordlegg deg på en god måte.

Kjell

tirsdag 26. februar 2013

Nettvett


Nettvett? Hva er det?


I dag hører vi ofte at vi lever i det "digitale samfunn". Med dette mener vi at folk flest bruker opptil flere digitale hjelpemidler og tjenester som en aktiv del i sin hverdag.




Eksempler på digitale hjelpemidler kan være:
 • Pc (stasjonær og bærbar)
 • Nettbrett
 • Mobil
 • Spillkonsol
 • Smart-TV
Eksempler på digitale tjenester kan være:
 • Sosiale medier (Facebook, Twitter, Snapchat)
 • Spill (FIFA, Minecraft, WoW, COD)
 • Nyheter (Nettavis, Nyhets-APPer)
 • App'er
 • Blogg
 • Forum
De siste årene har uttrykket "det digitale samfunn" fått en utvidet betydning. Vi kan si at dette ble sterkt markert i 2007, da Facebook ble noe "alle hadde". Interaktivitet har blitt et viktig ord i dagens digitale samfunn. Med dette menes det at man ikke bare er mottaker, men også har blitt en deltaker. Man chatter, deler, diskuterer, kommenterer og spiller sammen med andre, mens man før satt mer og "tok imot".

Med denne uviklingen har nettvett blitt et viktig tema. Stadig flere sider krever pålogging og registrering hvor du oppgir personlig informasjon, mange legger ut bilder på nett og man kommer stadig i kontakt med andre man egentlig ikke kjenner. I tillegg leser man ofte om digital mobbing i mediene, både blant barn og voksne. Dette er bare noen av utfordringene med å være en deltaker i det digitale samfunnet, derfor hører man ofte at det er viktig med NETTVETT!

Hva mener DU nettvett er? Er det viktig å bruke godt nettvett? Er det andre områder enn det som er nevnt over hvor det er viktig med nettvett? Skriv hva du mener i kommentarfeltet under. Det er også lov å skrive litt om hva du tenker om det "digitale samfunnet".

Lykke til.

Kjell