mandag 22. april 2013

Religion - regler, moral og etikk.

I vårt arbeid med RLEfaget har vi lært mye om religionene. Blant annet om historie, menneskesyn, gudesyn, døden, livsstadier, moral, regler, tekster, bøker og etikk.

I dette blogginnlegget vil jeg trekke frem to av disse ordene, nemlig:
ETIKK og MORAL.

En forklaring på moral kan være:
"Men hva er egentlig moral ? Selve ordet kommer fra det latinske adjektivet moralis, som betyr «det som har med oppførsel og skikk å gjøre». Begrepet moral bruker vi for å prøver å forklare hvilke atferdsvaner som er «den riktige», «den akseptable» og «den rette». Uten et moralsk grunnlag og visse begreper om hva som er riktig og galt kan ikke et samfunn eller en organisasjon bestå. (Hygen - "etikk" 1982)."

En forklaring på hva etikk kan være:
"Etikken er moralens teori. Ordet etikk kommer av det greske adjektivet ethikós, som svarer til det latinske moralis. På norsk brukes imidlertid begrepene moralsk og etisk ofte om hverandre. Usikkerheten i språkbruken viser seg når man for sikkerhets skyld sier «etisk og moralsk». Men ellers brukes ordet etikk mer i teoretisk, moral mer i praktisk retning (Hygen -82)."

Religionene:
I kristendommen er vel kanskje de mest kjente "reglene" de 10 bud. Husker du noen av de 10 bud? Videre er jo kristendommen slik vi kjenner den, bygd på Jesus og disiplenes budskap om nestekjærlighet, tilgivelse og omsorg.

I Islam er ettikken og moralen vrient å skille fra loven, Sharia. De er nemlig nært knyttet sammen i en religion med strengere krav til utøvelse og disiplin enn kristendommen.

I både hinduismen og buddhismen er det et ord som står sentralt i forhold til begrepene etikk og moral, nemlig karma. I disse religionene er stort sett alt knyttet opp mot handlinger, tanker og gjerninger som igjen fører til god eller dårlig karma.

Denne ukas tenkeoppgaver er:
Er det vikitg med moral og etikk? Hvorfor? Hva er god moral og etikk for deg? Hvem og hva er det som har gjort at DU har god moral og etikk? Tror/mener du det er noen forskjell på moral&etikk OG lover&regler? I så fall, hva?

22 kommentarer:

 1. Det er viktig med etikk og moral for da kan man vite hva som er rett og galt. God moral og etikk for meg er å gjøre det man tenker er rett og galt. Det er ingen som kan tvinge deg til det. Jeg gjør det jeg synes selv er rett og galt.Det er en forskjell på moral&etikk og lover&regler. Forskjellen er at lover&regler er noe man må følge men moral&etikk er noe man gjør for seg selv og det er noe man har valgt selv.

  SvarSlett
 2. Det er viktig med etikk og moral for da kan man vite hva som er rett og galt. God moral og etikk for meg er å gjøre det man tenker er rett og galt. Det er ingen som kan tvinge deg til det. Jeg gjør det jeg synes selv er rett og galt.Det er en forskjell på moral&etikk og lover&regler. Forskjellen er at lover&regler er noe man må følge men moral&etikk er noe man gjør for seg.

  Emma H

  SvarSlett
 3. jeg syns også at det er viktig med etikk og moral. og da vet man hva som er rett og galt. God moral og etikk for meg er å gjøre det som er rett og ikke det som er galt. Det er forskjell på moral og etikk og lover og regler, forskjellen er vel at du må følge lover og regler og moral og etikk det "finner" du ut av selv

  John Magnus

  SvarSlett
 4. Det er viktig med etikk og moral for da vet man hva som er rett og galt. God moral og etikk for meg er å gjøre det som er rett og ikke gjøre det som er galt. Det er ingen som kan tvinge deg det til det bare gjør det du syntes er rett og det du syntes er galt. Det er forskjell på moral og etikk og lover og regler. Forskjellen på lover og regler er at du må følge dem og moral og etikk det er noe man har valgt selv og noe man gjør for seg.

  Yokabiel

  SvarSlett
 5. Der er viktig med god moral og etikk, det er for at vi skal vite hva som er rett og galt, hva vi burde gjøre og hva vi ikke burde gjøre. God etikk og moral for meg er å gjøre det som er rett og unngå og gjøre det som er galt. Jeg mener også at forskjellen på lover&regler og moral&etikk er at reglene må vi følge, mens moral og etikk er noe du velger selv.

  Tonje

  SvarSlett
 6. Moral og etikk er veldig viktig for meg for da vet man hva som er rett og galt. God moral og etikk for meg er at man gjør det som er rett. Forskjellen mellom moral og etikk og lover og regler er at moral og etikk bestemmer du selv men med lover og regler så må man følge det.

  Ane

  SvarSlett
 7. Jeg syntes at moral og etikk er veldig viktig! Det er på en måte de uskrevne reglene i samfunnet vårt. God moral og etikk for meg er å være ærlig og holde avtaler. Det er vel noen forskjeller mellom moral&etikk og regler&lover, som at regler og lover må du følge mens med moral&etikk velger du selv.

  -Hannah

  SvarSlett
 8. Det med moral og etikk mener jeg viktig. Men det med moral og etikk bestemmer man selv. Men når det er regler er det noe man må følge. Moral og etikk for meg er å ikke såre andre og å holde avtaler som å ikke fortelle andre pinlige ting om den personen. Alle har forskjellige valg for hva de mener hva de mener moral og etikk er. Man bør ikke straffe noen hvis de mener noe annet

  SvarSlett
 9. Moral og etikk er viktig fordi det er viktig å ha endel uskrevne regler i samfunnet slik at folk oppfører seg fint mot hverandre. God moral og etikk for meg er at folk behandler hverandre på rettferdig vis og snakker og oppfører seg bra mot hverandre. Jeg har lært god moral og etikk av familien min som har oppdratt meg og de rundt meg, jeg har og lært hvordan jeg ikke vil bli behandlet og hvordan jeg ikke vil behandle andre fordi jeg vet hvordan det føles.
  Forskjellen på moral og etikk, og lover og regler er
  at moral og etikk er hvordan samfunnet tenker det burde være men det Må jeg ikke følge
  og lover og regler er fast som alle må følge.

  Victoria

  SvarSlett
 10. Det er viktig med etikk og moral for da vet man hva som er rett og galt i forhold til samfunnet vi lever i. Det er for å holde seg til regler i det samfunnet man bor i. Det er på grunn av oppveksten, familien og skolen at man har god moral og etikk. Det er forskjell på moral&etikk og lover&regler. Lover&regler er noe som er bestemt av myndighetene, mens moral&etikk er regler man setter selv.

  Vilde

  SvarSlett
 11. Moral og etikk er viktig i vår samfunn.Lover og regler må man følge, men moral og etikk bestemmer man selv. Men alle har sitt egen valg om moral og etikk om hva de synes om det. Moral og etikk for meg er at folk oppfører seg bra og er snill mot hverandre.
  Forskjellen mellom moral og etikk, lover og regler er at moral og etikk er f.eks en annet visjon på hvordan samfunnet burde være , men lover og regle må alle følger fordi at det er fast lov og regler.

  -Iris

  SvarSlett
 12. Jeg synes moral og etikk er veldig viktig for da vet man hva som er rett og galt. God moral og etikk for meg er å gjøre det som er rett og prøve å ikke gjøre det som er galt. Fks. man skal oppføre seg og være snill mot andre uansett hvem. Det er ingen som kan tvinge deg til å gjøre det som er rett og galt. Du bestemmer selv hva du vil. Forskjellen på moral&etikk og lover&regler er at moral&etikk er noe man bestemmer selv hva man vil gjøre, mens lover&regler er noe man må følge eller noe som er bestemt av andre.

  SvarSlett
 13. Jeg synes etikk og moral er viktig for da kan man vite hva som er rett og galt.God moral og etikk for meg er at vi oppfører oss bra og er snille mot hverandre. Forskjellen mellom moral og etikk, og lover og regler er at lover og regler må du følge, men moral og etikk velger du om du vil gjøre det som er rett eller galt. Det er ingen som kan tvinge deg til det

  Hanna

  SvarSlett
 14. Etikk og moral er viktig for å vite hva man skal gjøre, om det er rett eller galt det vi gjør. Hvis ingen hadde god moral eller etikk, så vet jeg ikke hvordan verden hadde blitt. Det hadde "kanskje" blitt mye krig og slåssing. Forskjellen på moral & etikk, og lover & regler er at vi SKAL/MÅ følge regler og lover. Moral og etikk handler jo om rett og galt. Du BURDE gjøre det som er RETT!!!

  Daniel Alexander

  SvarSlett
 15. Jeg synes moral og etikk er viktig på grunn av at jeg tenker det at vist ingen hadde hatt verken moral eller etikk, ville verden sikkert vært en stort krigsfelt. Og hvis ALLE hadde hatt god moral og etikk så ville verden vært et mye bedre sted. Så jeg vil si at moral og etikk er viktig.

  Eirik 7a

  SvarSlett
 16. Det er viktig med etikk og moral fordi da vet man hva som er rett eller galt. Etikk og moral for meg er at man ikke skal gjøre noe galt men gjøre noe som er rett. Oppveksten og samfunnet har gjort at jeg har god etikk og moral. Jeg synes egentlig at etikk og moral, og lover og regler har med det samme å gjøre, at det er akkurat det samme.

  Elisa

  SvarSlett
 17. Jeg mener det er viktig med moral og etikk for å vite hva som er rett og galt. Hvis det ikke hadde vært noe som var rett og galt ville det blitt ekstremt mye ufred i verden. Forskjellen på moral og etikk, og lover og regler er at moral og etikk kan du bestemme selv og lover og regler må man følge, hvis ikke kan det bli straffbart. Man kan også bli straffet hvis man ikke har god etikk og moral, for hvis man ikke har god etikk og moral kan man også bryte lover og regler.

  Mathea

  SvarSlett
 18. Jeg mener at det er viktig med moral og etikk fordi at du skal ha lært hva som er rett og galt.
  Etikk og moral er det du føler er rett og galt, det du tenker når du skal gjøre noe. Du vet som oftest hva som er rett og hva som er galt i verden.

  Lover og regler er noe du må følge ellers så kan du få en straff for å ikke ha gjort det du må. Etikk og moral er ikke sagt at det er noe du må følge,men det kan være straffbart siden det du tenker er rett, det kan være feil eller det kan være en lov eller en regel om det. Det du tenker er rett kan være feil og det kan være regler som du bryter.

  Så hvis du gjør noe du tenker er riktig og i lovene står det at det ikke er lov kan du bli straffet for det selv om det var noe du tenkte var riktig. , hvis du tenker slik er du ikke riktig klok. Du må alltid tenke nøye gjennom hva som er rett og galt før du gjør det. Hvis du ikke holder reglene kan du bli straffet det samme gjelder etikk og mora, hvis du har dårlig etikk og moral kan du bli straffet for det du har gjort.
  Lover og regler er skrevet ned.
  Etikk og moral er ikke skrevet ned.

  Du kan få god etikk og moral av å få en god opplæring i hva som er rett og galt. Etikk og moral har også noe med hvordan du oppfører deg med andre. Du kan lære av foreldrene dine lover og regler, men du må lære deg å ha god etikk og moral selv. Tenk nøye gjennom hva du gjør før du gjør det og følg regler og lover.

  Kaia

  SvarSlett
 19. Jeg mener moral og etikk er viktig for å vite hva som er rett og galt.
  Uten moral ville det vært et mye verre sammarbeid, etikk er viktig for at folk skal vi hva som er rett og galt.
  Men det er forskjell på etikk og moral og hva som er rett og galt.
  Jeg mener at moral er på en måte miljøet rundt og tilliten rundt.
  Og jeg mener at etikk er det som er godt eller rett.

  David

  SvarSlett
 20. etikk og moral er viktig får da vet man hva som er rett og galt og du bestemmer det sjøl og har en enig menig selv. men det er også ganske viktig og følge reglene og vite samtidig hva som er rett og galt sånn at, man ikke blir heilt idiot og til slutt havner i fengsel er jo viktig. men vi du også i tilleg kan gjøre mye bra så blir du jo belønnet.

  SvarSlett
 21. Jeg mener at etikk og moral er veldig viktig for å vite hva som er rett og galt.Det er viktig for samfunnet vi lever i også. God etikk og moral for meg er at du tenker rett. Jeg mener det er stor forskjell på etikk og moral og lovene. Lovene er bestemt at du må følge, etikk og moral er nesten slik at du kan bestemme selv hva som er god etikk og moral. Det finnes jo mange eksempler på god etikk og moral, som er viktig og følge, men lovene er jo slik at du må følge. Så det er en viss forskjell på de to tingene.

  Andrea

  SvarSlett