mandag 22. april 2013

Religion - regler, moral og etikk.

I vårt arbeid med RLEfaget har vi lært mye om religionene. Blant annet om historie, menneskesyn, gudesyn, døden, livsstadier, moral, regler, tekster, bøker og etikk.

I dette blogginnlegget vil jeg trekke frem to av disse ordene, nemlig:
ETIKK og MORAL.

En forklaring på moral kan være:
"Men hva er egentlig moral ? Selve ordet kommer fra det latinske adjektivet moralis, som betyr «det som har med oppførsel og skikk å gjøre». Begrepet moral bruker vi for å prøver å forklare hvilke atferdsvaner som er «den riktige», «den akseptable» og «den rette». Uten et moralsk grunnlag og visse begreper om hva som er riktig og galt kan ikke et samfunn eller en organisasjon bestå. (Hygen - "etikk" 1982)."

En forklaring på hva etikk kan være:
"Etikken er moralens teori. Ordet etikk kommer av det greske adjektivet ethikós, som svarer til det latinske moralis. På norsk brukes imidlertid begrepene moralsk og etisk ofte om hverandre. Usikkerheten i språkbruken viser seg når man for sikkerhets skyld sier «etisk og moralsk». Men ellers brukes ordet etikk mer i teoretisk, moral mer i praktisk retning (Hygen -82)."

Religionene:
I kristendommen er vel kanskje de mest kjente "reglene" de 10 bud. Husker du noen av de 10 bud? Videre er jo kristendommen slik vi kjenner den, bygd på Jesus og disiplenes budskap om nestekjærlighet, tilgivelse og omsorg.

I Islam er ettikken og moralen vrient å skille fra loven, Sharia. De er nemlig nært knyttet sammen i en religion med strengere krav til utøvelse og disiplin enn kristendommen.

I både hinduismen og buddhismen er det et ord som står sentralt i forhold til begrepene etikk og moral, nemlig karma. I disse religionene er stort sett alt knyttet opp mot handlinger, tanker og gjerninger som igjen fører til god eller dårlig karma.

Denne ukas tenkeoppgaver er:
Er det vikitg med moral og etikk? Hvorfor? Hva er god moral og etikk for deg? Hvem og hva er det som har gjort at DU har god moral og etikk? Tror/mener du det er noen forskjell på moral&etikk OG lover&regler? I så fall, hva?

tirsdag 16. april 2013

Ansvar

Tidligere på bloggen har vi hatt om både nettvett og digital mobbing. I begge disse innleggene var ordet ANSVAR viktig. Denne uken skal dere få lese et leserinnlegg skrevet i avisen Bergens tidende. Det er skrevet av en voksen person, men er fra denne personens tid på ungdomskolen. 

Et lite utdrag fra leserinnlegget:

"...- Jeg vil snakke med Arne, Per, Lise, Ingrid, Gunnar og Tone. Dere blir med meg inn på et grupperom nå.

De navngitte elevene kikker på hverandre, spørrende, reiser seg og går ut av klassen.

- Sett dere ned, sier klasseforstanderen kontant når han har lukket døren bak dem på grupperommet. Og hør nøye etter:


Trykk - HER - for å lese resten av artikkelen.

[fra Bergens tidende: http://old.bt.no/meninger/kommentar/eilertsen/Laerer-Bjoerndals-metode-1241576.html]


Når du har lest hele, vil jeg at du skal skrive litt hvilke tanker du gjorde deg når du leste leserinnlegget i kommentarfeltet. I tillegg skal du prøve å svare på:
- Hvem bør ta ansvar når noen mobbes? Hvem sitt ansvar er det at noen mobbes?
Kom gjerne med andre tanker også.